ความคาดหวังของผู้สอน

Using a series of utilities, you can create this jumbotron, just like the one in previous versions of Bootstrap. Check out the examples below for how you can remix and restyle it to your liking.

บทความ

...
JavaScript คืออะไร

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต

...
HTML คืออะไร

ภาษาหลักที่ใช้ในการแสดงผลเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการแสดงผล

...
PHP คืออะไร

PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเขียนโปรแกรมในเว็บ

...
CSS คืออะไร

CSS คือการตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม

Dookdik69